Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hotel Prive Shizuoka Station khách sạn Prive Shizuoka Station Địa chỉ: 422-8067 minamimachi, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 8-5 điện thoại: 054-281-7300 Hotel Prive Shizuoka Station Trang chủ Sweet Home ấm áp của trang chủ thứ hai
[[A] Phòng đơn tiêu chuẩn 7.700 yên, đơn Deluxe 8.200 yên, 2 giường đơn cơ bản 14.500 yên, Phòng tiêu chuẩn 2 giường đơn 15.500 yên, kiểm duyệt đôi 26.000 yên

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó