Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do
Giải trí không gian trò chơi APPLE Shinbei Kaido Store táo shinkitakaidouten Address: 5-13-4 kashiya, Aoi-ku, Shizuoka 420-0816 Phone054-261-9109 Giải trí không gian trò chơi APPLE Shinbei Kaido Store Trung tâm trò chơi Apple Shin-KitaKaido Store
Apple, một trung tâm trò chơi hoạt động cả ba cửa hàng ở trung tâm Nhật bản. Wi-Fi miễn phí có sẵn.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots