Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn Xem/do
Dâu hái công viên & Cafe Kunoya Quận kunouya Địa chỉ: 420-0813 nekoya 30 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-237-0610 Dâu hái công viên & Cafe Kunoya Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó