Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Núi Izakaya Torikin Yakitori yakitorizakayatorikin Địa chỉ: 424-0038 nishikubo 35-20, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-363-6336 Núi Izakaya Torikin Yakitori Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó