Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Ichimaru Miho Matsubara mihonomatsubara Ichimaru Địa chỉ: 424-0901 Miho 1299-4, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-335-6628 Ichimaru Miho Matsubara Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise" có sẵn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó