Tourism Spot Info

Wi-Fi
Hiệp hội hợp tác công trình điện tỉnh Shizuoka Đền Shizuoka kenkikoujikuurykukai Address: 422-8056 Tsushima, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 12-27 Phone054-654-9111 Hiệp hội hợp tác công trình điện tỉnh Shizuoka Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots