Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hiệp hội hợp tác xây dựng điện tỉnh Shizuoka Ở shizuokakendenkikoujikuyouyokukai Địa chỉ: 422-8056 Tsushima-cho, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 12-27 điện thoại: 054-654-9111 Hiệp hội hợp tác xây dựng điện tỉnh Shizuoka Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó