Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Takeshimado Quận chikumeidou Địa chỉ: 420-0031 Shizuoka, Shizuoka 2-4-3 điện thoại: 054-254-8888 Takeshimado Takekado là một cửa hàng trà lâu đời với lịch sử hơn 230 năm. Trong khi định mệnh truyền thống, chúng tôi cũng đang tích cực phát triển các sản phẩm gốc như đường uscha. Có rất nhiều trà bát như teapots, và bạn sẽ có thể biết những niềm vui của trà hàng ngày.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó