Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Gyeonggi-No-Shioka đảo shiosaka Địa chỉ: 424-0023 điện thoại Yasaka Kita 2-11-28, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-365-0244 Gyeonggi-No-Shioka Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó