Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Hạt granciel bà ngoại Địa chỉ: 420-0839 Kashiwa-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-12-1 Aobaen xây dựng 503 điện thoại: 054-221-7552 Hạt granciel Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó