Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Ozawa Bone trong Honin thagawasekkotsuinhonin Địa chỉ: 3 điện thoại, Katahata-cho, Aoi-ku, Shizuoka 420-0003 Shizuoka 420-0003: 054-271-7483 Ozawa Bone trong Honin Nơi này có sẵn miễn phí Wi-Fi "Thiên đàng Wi-Fi Shizuoka".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm và dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm lân cận