Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Khách sạn Associa Shizuoka Photo Chamber Hotel assosia Shizuoka syasinshitsu Địa chỉ: 420-0851 Kurogane-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 56 điện thoại: 054-254-2654 Khách sạn Associa Shizuoka Photo Chamber Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó