Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Nhà thờ Shimizu City Nhà thờ Shimizu Địa chỉ: 424-0806 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-15-1 điện thoại: 054-388-9000 Nhà thờ Shimizu City Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó