Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Toàn bộ tách trà. ochanomaruka Địa chỉ: 420-0061 Shintomi-cho, Kashiwa-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-24-7 điện thoại: 054-253-7787 Toàn bộ tách trà. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó