Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Các nước miso Đền shokokumiso Địa chỉ: 420-0025 kanaza-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 61 điện thoại: 054-252-1344 Các nước miso Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó