Tourism Spot Info

Wi-Fi
Đền Kogyo Gáo Address: 422-8076 Hachiman 2-15-16, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-282-2866 Đền Kogyo Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots