Tourism Spot Info

Wi-Fi
Hasegawa không thấm nước Đền hasegawabousui Address: 422-8037 shimoshima, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 228-2 Phone054-236-6589 Hasegawa không thấm nước Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots