Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hasegawa không thấm nước Đền hasegawabousui Địa chỉ: 422-8037 shimoshima 228-2, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-236-6589 Hasegawa không thấm nước Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó