Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Oishi Kiyotaka Tile cửa hàng ooishikiyotaka Địa chỉ: 424-0053 Shibukawa 1-8-29 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-345-6210 Oishi Kiyotaka Tile cửa hàng Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó