Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Cửa hàng gạo Hattori hattorikometen Địa chỉ: 420-0037 Iku-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-2-7 điện thoại: 054-252-6316 Cửa hàng gạo Hattori Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó