Tourism Spot Info

Wi-Fi Shop
Hợp tác xã thành phố ngân hàng sông Shimizu shimizukashinoichikyoudoukumiai Address: 424-0823 Shimazaki-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 149 Phone054-355-3575 Hợp tác xã thành phố ngân hàng sông Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots