Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Hợp tác xã thành phố ngân hàng sông Shimizu Shimizowashinoichikiyoukumiai Địa chỉ: 424-0823 Shimazaki-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 149 điện thoại: 054-355-3575 Hợp tác xã thành phố ngân hàng sông Shimizu Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó