Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Đền shinsano Shokai phạm Nguyễn Địa chỉ: 420-0846 joto-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 40-15 điện thoại: 054-246-0711 Đền shinsano Shokai Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó