Tourism Spot Info

Wi-Fi
Không có ibayashisyouten Address: 5-18 otsubo-cho, Suruga-ku, Shizuoka 422-8075 Phone054-285-2925 Không có Nơi này có sẵn miễn phí Wi-Fi "Thiên đàng Wi-Fi Shizuoka".

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots