Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Cửa hàng tự động MARU cửa hàng tự động Maru Địa chỉ: 424-0841 oiwake 4-2305-45 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-368-4811 Cửa hàng tự động MARU Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó