Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
K. tự động k-tự động Địa chỉ: 420-0064 hondori 8-4-10, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka gọi: 054-655-2225 K. tự động Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó