Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Tập đoàn Shin-Shimizu làng sinshimizukanteidan Địa chỉ: 424-0043 điện thoại eirakucho 7-8, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-368-6036 Tập đoàn Shin-Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó