Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hợp tác thương mại và công nghiệp Shizuoka pickle Cô gái của shizuokakentsukemonosyoukougyoukyoudoukumiai Địa chỉ: 420-0835 Yokota-cho, Kashiwa-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-19 điện thoại: 054-251-3916 Hợp tác thương mại và công nghiệp Shizuoka pickle Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó