Tourism Spot Info

Wi-Fi Shop
Yuto cá vàng cửa hàng của utoukingyoten Address: 15-13 Ariake-cho, Suruga-ku, Shizuoka 422-8031 Phone054-282-6452 Yuto cá vàng cửa hàng Cửa hàng Yuto Goldfish Shop là nơi có Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".
Chúng tôi bán cá vàng, thay đổi, cá chép, Fish sông và cá nhiệt đới.
Chúng tôi cũng xử lý cá và vật tư cho cá vàng scooping, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Có gì mới cũng sẽ được giao trong tương lai.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots