Tourism Spot Info

Wi-Fi
Veritas Veritas Address: 424-0815 Ejiri đông 1-1-6 tòa nhà Ishimaru tầng 2, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-368-4576 Veritas Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots