Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Giotto Giotto Địa chỉ: 420-0034 Tokiwa-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-8-5 Futsleklin Square tầng 1 điện thoại: 054-275-6898 Giotto Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó