Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Noheso noheso Địa chỉ: 422-8067 minamimachi, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-2 tòa nhà Koizumi 1F điện thoại: 054-260-7728 Noheso Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó