Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Câu lạc bộ thể thao rừng Seishin Pass thaoinomori Địa chỉ: 420-0007 yanagimachi 207 điện thoại, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-275-1010 Câu lạc bộ thể thao rừng Seishin Pass Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó