Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
In Sakae Ở sakaeinsatsu Địa chỉ: 424-0808 tỉnh Shizuoka Shimizu-ku, Shizuoka 1-7-6 điện thoại: 054-367-3444 In Sakae Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó