Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
2 giường đơn Messe Shizuoka đôi Messe Shizuoka Địa chỉ: 422-8006 Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-1-10 điện thoại: 054-285-3111 2 giường đơn Messe Shizuoka 2 giường đơn Messe Shizuoka

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó