Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Tòa nhà phía đông tỉnh Shizuoka sảnh tầng 2 Phòng chờ shizuokakenchou Higashikan kenmin Địa chỉ: 420-8601 Oite-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 9-6 tòa nhà phía đông tầng 2 điện thoại: 054-221-2126 Tòa nhà phía đông tỉnh Shizuoka sảnh tầng 2 Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó