Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do
Ogite Craft Workshop thư viện ảnh Phòng trưng bày sensyukougeikyousitsukoubou Địa chỉ: 422-8041 Nakada 2-6-6 Escaia Nakata 109 điện thoại: 054-283-5610 Ogite Craft Workshop thư viện ảnh Đây là một lớp học của thành phố lâu đài thủ công Mỹ nghệ truyền thống. Xuất bản thủ công Mỹ nghệ. Gallery. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó