Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Cửa hàng Komachi và Mỹ phẩm hoang lam Địa chỉ: 422-8067 minamimachi, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-32 điện thoại: 054-282-7123 Cửa hàng Komachi và Mỹ phẩm Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó