Tourism Spot Info

Wi-Fi
Nhà để xe 1 50 nhà để xe một-50 Address: 6-29-15 shimokawabara, Suruga-ku, Shizuoka 421-0113 Phone054-257-6000 Nhà để xe 1 50 Nơi này có sẵn miễn phí Wi-Fi "Thiên đàng Wi-Fi Shizuoka".

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots