Tourism Spot Info

Wi-Fi
Nhà để xe 1 50 nhà để xe một-FTY Address: 421-0113 shimokawara, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 6-29-15 Phone054-257-6000 Nhà để xe 1 50 Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots