Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Nhà để xe 1 50 nhà để xe một-FTY Địa chỉ: 421-0113 shimokawara, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 6-29-15 điện thoại: 054-257-6000 Nhà để xe 1 50 Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó