Tourism Spot Info

Wi-Fi
CÔNG NGHIỆP FUJI công nghiệp Fuji Address: 424-0843 Aoba-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 4-17 Phone054-354-0346 CÔNG NGHIỆP FUJI Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots