Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
CÔNG NGHIỆP FUJI công nghiệp Fuji Địa chỉ: 424-0843 Aoba-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 4-17 điện thoại: 054-354-0346 CÔNG NGHIỆP FUJI Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó