Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Công ty TNHH Fuji Electric Industry của fujidenkikougyousyo Địa chỉ: 422-8041 Nakata 1-11-15, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-285-6745 Công ty TNHH Fuji Electric Industry Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó