Tourism Spot Info

Wi-Fi
Cửa hàng Futon Matsunaga matsunagafutonten Address: 424-0818 Ejiri-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-15 Phone054-366-5371 Cửa hàng Futon Matsunaga Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots