Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Cửa hàng Futon Matsunaga matsunagafutonten Địa chỉ: 424-0818 Ejiri-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-15 điện thoại: 054-366-5371 Cửa hàng Futon Matsunaga Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó