Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Động cơ Masuda masudajidousya Địa chỉ: 424-0067 torisaka 497-1, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-344-1585 Động cơ Masuda Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó