Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do Cửa hàng
Thứ tư Bunko Quận suiyoubunko Địa chỉ: 420-0839 Kashiwa-ku, Shizuoka, Shizuoka Prefecture, 2 Chome 1-7 Tsuruya tòa nhà 1F điện thoại: 054-266-5376 Thứ tư Bunko Nó gây ra sự bùng nổ của cuốn sách cũ ở thành phố Shizuoka. Khi các kệ sách được xếp như một khu rừng, họ dường như quên rằng thời gian đó là viết tắt. Nó xử lý các cuốn sách cũ trong một loạt các thể loại, và đặc biệt giàu số trở lại cho sách văn học, tài liệu của con người, sách ảnh và tạp chí. Tất nhiên, việc mua là OK, quá. Vào ngày thứ hai và thứ tư, tôi cũng hạnh phúc để mời người dân của OAK thị trấn kimono phục vụ cà phê.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó