Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Nakamura-machi Misakaya nakamuracho misakaya Địa chỉ: 422-8047 Nakamura-cho, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 198-3 điện thoại: 054-285-2730 Nakamura-machi Misakaya Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó