Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Xe đạp Watanabe Kanebo Street Store xe đạp Watanabe kaneboudouriten Địa chỉ: 422-8006 Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 7-8-35 điện thoại: 054-285-8845 Xe đạp Watanabe Kanebo Street Store Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó