Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Shibukawa-en sibukawaen Địa chỉ: 422-8066 Izumi-cho, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 4-33 điện thoại: 054-287-8039 Shibukawa-en Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó